Regulamin obiektu

              Regulamin obiektu Planeta Glamping  

 

 

 1. Namioty sferyczne wynajmowane są na doby.
 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 1. Nieopuszczenie namiotu do godz. 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00. 
 1. W przypadku organizacji imprez okolicznościowych na terenie Planeta Glamping dopuszczalne są odstępstwa od zachowania ciszy nocnej. Goście dokonujący rezerwacji w tym terminie będą powiadomieni o ewentualnych zakłóceniach ciszy nocnej.
 1. Należność za pobyt pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, zgodnie z zarezerwowanym terminem. Istnieje możliwość płatności kartą lub gotówką. 
 1. W celu zameldowania Gość zobowiązany jest do wypełnienia karty meldunkowej i okazania dokumentu tożsamości.
 1. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na prośbę Gościa, jeżeli namiot jest dostępny w danym terminie. 
 1. Pobyt ze zwierzętami jest dozwolony po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem i wniesieniu dodatkowej opłaty 75 zł za dzień. Zabronione jest przebywanie zwierząt w fotelu i na łóżku oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych w namiocie. Niedopuszczalne jest również kąpanie zwierząt pod prysznicem znajdującym się wewnątrz namiotu. Właściciel zwierzęcia odpowiada materialnie za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę oraz ma obowiązek usunąć nieczystości przez nie pozostawione na terenie oraz wokół obiektu.
 1. Gość zobowiązany jest powiadomić właściciela o wszelkich zauważonych usterkach, szkodach lub brakach w wyposażeniu namiotu w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie Gość zostanie obciążony kosztami naprawy lub zakupu brakujących elementów wyposażenia.
 1. Na terenie ośrodka Planeta Glamping zabronione jest zakłócanie spokoju oraz nieprzestrzeganie powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi. W przypadku niedostosowania się do tych zasad Planeta Glamping ma prawo do odmowy dalszego świadczenia usług.
 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi do tego miejscami. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia namiotu w wysokości 1000 zł. 
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych na terenie całego glampingu. Opiekunowie prawni odpowiadają materialnie za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 1. Dla Gości Planeta Glamping udostępniamy bezpłatny, niestrzeżony parking, który znajduje się na terenie obiektu. Nie odpowiadamy za ewentualne uszkodzenia lub utratę pojazdu oraz rzeczy w nim pozostawionych.
 1. Zabronione jest przestawianie mebli i zmiany w wyposażeniu namiotu bez zgody właściciela. 
 1. Teren Planeta Glamping jest monitorowany całodobowo. 
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w namiotach nie wolno używać świeczek oraz urządzeń elektrycznych (m.in grzałek, żelazek), które nie są stałym elementem wyposażenia namiotu. Wyjątek stanowią ładowarki oraz zasilacze do laptopów.
 1. W namiotach obowiązuje zakaz smażenia ryb. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia namiotu w wysokości 1000 zł. 
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa na terenie glampingu będą odesłane na prośbę Gościa pod wskazany przez niego adres, po opłaceniu kosztów wysyłki. Pozostawione rzeczy są przechowywane przez Planeta Glamping przez okres jednego miesiąca.
 1. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Planeta Glamping opłata za pobyt nie zostanie zwrócona. 
 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Planeta Glamping w godz. 9:00 - 22:00 wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z administracją obiektu. Maksymalna ilość odwiedzających na jeden namiot to 2 osoby.
 1. Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonych przez niego szkód w namiotach oraz na terenie całego glampingu również wtedy, gdy za zniszczenia odpowiedzialne są osoby go odwiedzające.
 1. W przypadku utraty klucza do namiotu Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany zamka w wysokości 200 zł.
 1. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa do 14 dni przed rozpoczęciem rezerwacji zwracane jest 50% wpłaconej kwoty. Poniżej 14 dni przed rozpoczęciem rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Do 5 dni przed dniem rezerwacji możliwe jest przesunięcie jej terminu, bez straty zadatku (możliwość przesunięcia jest jednorazowa).
 1. Jeżeli Gość nie pojawi się na terenie Planety Glamping w dniu rozpoczęcia swojej rezerwacji, kwota wpłaconego zadatku przepada.
 1. Korzystanie z grilla jest możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Zabronione jest stawianie grilla na tarasie znajdującym się przy namiocie oraz w jego wnętrzu. Węgiel oraz brykiet potrzebny do rozpalenia grilla Goście organizują we własnym zakresie.
 1. Rozpalenie ogniska jest możliwe tylko w miejscu do tego przeznaczonym (palenisko).
 1. Klucz do namiotu powinien zostać zwrócony przy wymeldowaniu.
 1. Planeta Glamping ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki do wypoczynku Gościa, które są zgodne ze standardem obiektów o podobnej kategorii.
 1. Planeta Glamping ma obowiązek zapewnić Gościom bezpieczeństwo podczas pobytu oraz ochronę danych osobowych. 
 1. Planeta Glamping ma prawo odmówić zakwaterowania Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.
 1. W przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług przez Planeta Glamping, Gość ma prawo do złożenia reklamacji bezpośrednio u osób zatrudnionych w Planeta Glamping, bądź mailowo na adres: biuro@planetaglamping.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. 
 1. Korzystanie z usług Planeta Glamping stanowi akceptację niniejszego regulaminu